ApowerRecover

Efektywne przywracanie danych na dysku

Uwaga: kodu aktywacyjnego można użyć tylko raz, nawet ponowna instalacja systemu tego nie zmieni.