Polityka prywatności Apowersoft

WANGXU TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED (zwane dalej wspólnie "WANGXU", "my", "nas", and "nasze") w pełni respektuje twoje prawo do prywatności. "Apowersoft" jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy WANGXU TECHNOLOGY (HK) CO., LIMITED. Niniejsza polityka obejmuje przetwarzanie danych osobowych przez firmę Apowersoft, która zobowiązuje się do ochrony prywatności danych osobowych, starając się dostarczyć jak najlepsze doświadczenie dla użytkownika. Chcemy, aby nasze strony były bezpieczne i przyjemne dla wszystkich.

Działania Apowersoft są zgodne z Unijnym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych obowiązującym od 25 maja 2018 r. Dla Apowersoft to rozporządzenie jest priorytetem, jako że jesteśmy i zawsze byliśmy w pełni zgodni z zamierzonym celem rozporządzenia: ochrona prywatności i danych osobowych.

1. Jakie dane gromadzimy i jak ich używamy?

 • Informacje, które przekazuje nam użytkownik. Korzystając, uzyskując dostęp, kupując lub rejestrując się w naszych usługach, zadaniach lub treściach online, takich jak subskrypcje, biuletyny, ankiety, konkursy lub wydarzenia, użytkownik udostępnia nam swoje informacje osobowe, które wykorzystujemy do świadczenia tych usług. Mogą to być dane, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu. Użytkownik może wybrać, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane do celów marketingowych oraz w każdej chwili zaktualizować swoje preferencje.
 • Informacje o koncie. Niektóre z naszych usług online (jak udostępnianie plików czy subskrypcja oprogramowania) wymagają konta chronionego hasłem. Zbieramy i kojarzymy z kontem użytkownika informacje, które nam przekazuje, wykonując czynności takie jak rejestracja konta lub robienie zakupów w naszych usługach (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i adres rozliczeniowy).
 • Informacje o użytkowaniu. Zbieramy informacje związane ze sposobem korzystania z Usług, w tym czynności podejmowanych podczas korzystania z naszych Usług (takich jak edycja, przeglądanie i udostępnianie, zmiana motywów, aktywacja licencji oprogramowania oraz logowanie i wychodzenie z konta). Wykorzystujemy te informacje w celu udoskonalania naszych Usług, tworzenia nowych usług i funkcji oraz ochrony każdego użytkownika Apowersoft.
 • Informacje o urządzeniu. Gromadzimy również informacje o urządzeniach wykorzystywanych w celu uzyskania dostępu do naszych Usług. Obejmuje to adresy IP, język systemu, rodzaj przeglądarki i urządzenia, z którego korzystasz, wersję naszego oprogramowania, adres strony internetowej odwiedzonej bezpośrednio przed odwiedzeniem naszych stron oraz identyfikatory powiązane z urządzeniami użytkownika. Urządzenia (w zależności od ustawień) mogą również przesyłać informacje o lokalizacji.
 • Raporty o awariach i informacje diagnostyczne. Możemy również zbierać raporty diagnostyczne, które pomagają rozwiązywać problemy z oprogramowaniem, naprawiać znaczące błędy i poprawiać ogólne doświadczenie użytkownika. Raporty te mogą zawierać nazwy plików, model sprzętu, informacje o procesach, informacje o aplikacji i urządzeniu. Najpierw wyślemy prośbę o zgodę użytkownika.
 • Pliki cookie i inne technologie. Używamy technologii plików cookie, aby zapewniać, ulepszać, chronić i promować nasze Usługi. Na przykład pliki cookie pomagają nam zapamiętać nazwy użytkownika podczas kolejnej wizyty, zrozumieć, w jaki sposób wchodzi w interakcję z naszymi usługami, a następnie pomagają nam je poprawić na podstawie tych informacji. Użytkownik może ustawić przeglądarkę, tak by nie akceptowała ciasteczek, jednak korzystanie z Usług może być ograniczone.
 • Przesłane pliki. Niektóre z naszych aplikacji komputerowych/online dostarczają bezpłatny hosting. Użytkownik może przesłać pliki wygenerowane przez te aplikacje na serwer w chmurze naszej firmy i uzyskać do nich dostęp w dowolnym momencie. Każdy plik przesłany w ten sposób może być wykorzystany tylko przez jego właściciela. Żaden inny użytkownik nie ma do niego dostępu. Gwarantujemy bezpieczeństwo wszystkich plików przechowywanych na naszym serwerze.
 • Marketing. Nie wysyłamy żadnych materiałów marketingowych, chyba że użytkownik dobrowolnie zapisze się do naszych biuletynów (zgoda na uczestnictwo). Zbieramy adresy e-mail oraz inne informacje, które zostają przesyłane podczas subskrypcji. Jeśli użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania od nas materiałów marketingowych, w dowolnym momencie może kliknąć link "Anuluj subskrypcję", który znajduje się w dowolnym e-mailu (rezygnacja).

2. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem

Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom, z wyjątkiem przypadków podanych poniżej:

2.1. Możemy udostępniać dane osobowe Usługodawcom. Zapewniamy określone Usługi i Oprogramowanie za pośrednictwem usługodawców. Możemy udostępniać im dane identyfikacyjne, by realizować zamówienia, dostarczać paczki, wysyłać pocztę lub e-maile, zarządzać konkursami lub loteriami, zarządzać listami klientów, analizować dane, dostarczać pomoc marketingową, przetwarzać karty kredytowe czy inne płatności, obsługiwać witrynę internetową, rozwiązywać problemy i zapewniać obsługę klienta. Udostępnimy dane Usługodawcom, by realizować zadania administracyjne.

2.2. Możemy ujawnić lub udostępnić dane osobowe użytkownika, jeśli Apowersoft będzie do tego zobowiązane w celu spełnienia wszelkich zobowiązań prawnych lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa swojej firmy, jej klientów lub innych osób.

2.3. Możemy również przekazywać dane osobowe firmom, które pomagają nam prowadzić naszą działalność, poprzez przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu w wyżej wymienionych celach. Do takich firm należą dostawcy usług przetwarzania płatności, dostawcy usług analizy danych, dostawcy usług monitorowania i zapobiegania oszustwom, dostawcy usług poczty e-mail, media społecznościowe oraz inne platformy marketingowe oraz dostawcy usług.

2.4. Apowersoft może przekazać zebrane dane osobowe odbiorcom, którzy znajdują się poza Unią Europejską, i takie miejsca docelowe mogą nie posiadać przepisów, które chronią dane osobowe użytkownika w zakresie obowiązującym w Unii Europejskiej. Apowersoft zapewnia, że dane osobowe użytkownika przetwarzane przez firmę Apowersoft lub jej dostawców i partnerów działających poza Unią Europejską są przetwarzane w bezpieczny sposób oraz są chronione przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub zniszczeniem, bezprawnym przetwarzaniem oraz przetwarzaniem niezgodnym z celami określonymi w niniejszej polityce prywatności.

2.5. Możemy wykorzystywać narzędzia śledzące firm trzecich (takich jak Adwords, Bing, Bugsplat, Criteo, Disqus, Fabric, Facebook, FireBase, Flurry, Google Analytics, Hotjar, LinkedIn, Pardot, Quora, JPUSH) do śledzenia informacji o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z produków i stron internetowych, takie informacje będą przechowywane na serwerach firm trzecich. Narzędzia śledzące firm trzecich mogą wysyłać raport analizy danych dla wyżej wspomnianego celu Apowersoft.

2.6. Możemy przechowywać zebrane informacje na serwerach dzierżawionych od dostawców usług serwerowych innych firm.

3. Magazynowanie i przechowywanie danych

Kontrola użytkownika. Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zmieniać, pobierać i je usuwać, poprzez zalogowanie się na swoje konto Apowersoft i przejście na stronę ustawień swojego konta.

Retention. Gdy użytkownik zarejestruje swoje konto, zachowamy informacje powiązane z kontem użytkownika przez cały okres istnienia tego konta lub do czasu dostarczania przez nas Usług. Jeśli użytkownik usunie swoje konto, natychmiast rozpoczniemy usuwanie tych informacji. Lecz uwaga: (1) usuwanie informacji z naszych serwerów i kopii zapasowej może być opóźnione; oraz (2) możemy zachować te informacje, w celach wypełnienia zobowiązań prawnych, by rozwiązać spory lub egzekwować nasze umowy. Inne informacje zostaną zachowane, do czasu otrzymania prośby o ich usunięcie.

4. Bezpieczeństwo

Zobowiązujemy się chronić przechowywane dane osobowe. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby pomóc w zapobieganiu nieuprawnionemu dostępowi do informacji i zapewnieniu bezpieczeństwa danych. Wymagamy również wdrożenia odpowiednich środków bezpieczeństwa od osób trzecich, którym możemy przekazać dane osobowe. Prosimy osoby trzecie o wypełnienie kwestionariuszy odnośnie bezpieczeństwa danych, tak byśmy mogli być pewni, że dane są bezpieczne.

5. Prawo do kontroli i dostępu do swoich informacji

Użytkownik ma kontrolę nad swoimi danymi osobowymi oraz sposobem ich gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania. Na przykład użytkownik ma prawo do:

5.1. Użytkownik posiada prawo do dostępu i odbioru swoich danych. Użytkownik może pobrać kopie danych z naszej strony internetowej. Może również wysłać do nas prośbę o kopię danych osobowych, które nam przekazał.

5.2. Użytkownik może zmienić lub poprawić swoje dane osobowe. Użytkownik może zarządzać swoim kontem i jego zawartością, a także edytować niektóre szczegóły swojego profilu za pośrednictwem strony ustawień konta.

5.3. Użytkownik może wymazać lub usunąć wszystkie lub niektóre dane z konta Apowersoft. Może usunąć każdy przesłany plik na swoim koncie na stronie "Moje mapy".

5.4. Użytkownik może usunąć całe konto. Użytkownik może usunąć swoje konto Apowersoft, a także wszelkie informacje związane z nim raz na zawsze, za pośrednictwem strony ustawień konta.

5,5. Użytkownik może zrezygnować z naszych biuletynów. Wystarczy kliknąć link "Anuluj subskrypcję" w dowolnym e-mailu marketingowym, aby usunąć swój adres e-mail z naszej listy mailingowej.

5.6 Użytkownik może wycofać każdą zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych, masz prawo do zmiany zdania w dowolnym momencie i wycofania zgody.

5.7 Użytkownik ma prawo do określenia ogólnych lub szczegółowych instrukcji dotyczących przechowywania, usuwania i wykorzystywania swoich danych osobowych po śmierci.

6. Zmiany polityki

Jeżeli będziemy zaangażowani w reorganizację, włączenie, nabycie lub sprzedaż naszych aktywów, twoje dane mogą zostać przekazane jako część tej transakcji. Użytkownik zostanie powiadomiony (na przykład za pośrednictwem wiadomości e-mail, który jest powiązany z kontem użytkownika) o każdej takiej umowie i przedstawimy możliwe wybory.

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejszą Politykę prywatności i umieszczać najnowszą wersję na naszej stronie internetowej. Jeśli zmiana znacząco ograniczy prawa użytkownika, zostanie o tym powiadomiony.

7. Skontaktuj się z nami

Masz pytania lub wątpliwości dotyczące Apowersoft, naszych Usług i prywatności? Skontaktuj się z naszym Specjalistą od Ochrony Danych pod adresem support@apowersoft.com. Jeśli nie będzie w stanie odpowiedzieć na twoje pytanie, masz prawo skontaktować się z lokalnym organem nadzorującym ochronę danych.

Apowersoft Limited (zbiorczo określane jako "Apowersoft", "my", "nam" i "nasze") w pełni szanuje prywatność użytkownika. Niniejsza polityka obejmuje przetwarzanie danych osobowych przez firmę Apowersoft, która zobowiązuje się do ochrony prywatności danych osobowych, starając się dostarczyć jak najlepsze doświadczenie dla użytkownika. Chcemy, aby nasze strony były bezpieczne i przyjemne dla wszystkich.

Działania Apowersoft są zgodne z Unijnymogólnym rozporządzeniem o ochronie danych obowiązującym od 25 maja 2018 r. Dla Apowersoft to rozporządzenie jest priorytetem, jako że jesteśmy i zawsze byliśmy w pełni zgodni z zamierzonym celem rozporządzenia: ochrona prywatności i danych osobowych.

1. Jakie dane gromadzimy i jak ich używamy?

 • Informacje, które przekazuje nam użytkownik. Korzystając, uzyskując dostęp, kupując lub rejestrując się w naszych usługach, zadaniach lub treściach online, takich jak subskrypcje, biuletyny, ankiety, konkursy lub wydarzenia, użytkownik udostępnia nam swoje informacje osobowe, które wykorzystujemy do świadczenia tych usług. Mogą to być dane, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu. Użytkownik może wybrać, w jaki sposób wykorzystujemy jego dane do celów marketingowych oraz w każdej chwili zaktualizować swoje preferencje.
 • Informacje o koncie. Niektóre z naszych usług online (jak udostępnianie plików czy subskrypcja oprogramowania) wymagają konta chronionego hasłem. Zbieramy i kojarzymy z kontem użytkownika informacje, które nam przekazuje, wykonując czynności takie jak rejestracja konta lub robienie zakupów w naszych usługach (takie jak imię i nazwisko, adres e-mail i adres rozliczeniowy).
 • Informacje o użytkowaniu. Zbieramy informacje związane ze sposobem korzystania z Usług, w tym czynności podejmowanych podczas korzystania z naszych Usług (takich jak edycja, przeglądanie i udostępnianie, zmiana motywów, aktywacja licencji oprogramowania oraz logowanie i wychodzenie z konta). Wykorzystujemy te informacje w celu udoskonalania naszych Usług, tworzenia nowych usług i funkcji oraz ochrony każdego użytkownika Apowersoft.
 • Informacje o urządzeniu. Gromadzimy również informacje o urządzeniach wykorzystywanych w celu uzyskania dostępu do naszych Usług. Obejmuje to adresy IP, język systemu, rodzaj przeglądarki i urządzenia, z którego korzystasz, wersję naszego oprogramowania, adres strony internetowej odwiedzonej bezpośrednio przed odwiedzeniem naszych stron oraz identyfikatory powiązane z urządzeniami użytkownika. Urządzenia (w zależności od ustawień) mogą również przesyłać informacje o lokalizacji.
 • Raporty o awariach i informacje diagnostyczne. Możemy również zbierać raporty diagnostyczne, które pomagają rozwiązywać problemy z oprogramowaniem, naprawiać znaczące błędy i poprawiać ogólne doświadczenie użytkownika. Raporty te mogą zawierać nazwy plików, model sprzętu, informacje o procesach, informacje o aplikacji i urządzeniu. Najpierw wyślemy prośbę o zgodę użytkownika.
 • Pliki cookie i inne technologie. Używamy technologii plików cookie, aby zapewniać, ulepszać, chronić i promować nasze Usługi. Na przykład pliki cookie pomagają nam zapamiętać nazwy użytkownika podczas kolejnej wizyty, zrozumieć, w jaki sposób wchodzi w interakcję z naszymi usługami, a następnie pomagają nam je poprawić na podstawie tych informacji. Użytkownik może ustawić przeglądarkę, tak by nie akceptowała ciasteczek, jednak korzystanie z Usług może być ograniczone.
 • Przesłane pliki. Niektóre z naszych aplikacji komputerowych/online dostarczają bezpłatny hosting. Użytkownik może przesłać pliki wygenerowane przez te aplikacje na serwer w chmurze naszej firmy i uzyskać do nich dostęp w dowolnym momencie. Każdy plik przesłany w ten sposób może być wykorzystany tylko przez jego właściciela. Żaden inny użytkownik nie ma do niego dostępu. Gwarantujemy bezpieczeństwo wszystkich plików przechowywanych na naszym serwerze.
 • Marketing. Nie wysyłamy żadnych materiałów marketingowych, chyba że użytkownik dobrowolnie zapisze się do naszych biuletynów (zgoda na uczestnictwo). Zbieramy adresy e-mail oraz inne informacje, które zostają przesyłane podczas subskrypcji. Jeśli użytkownik chce zrezygnować z otrzymywania od nas materiałów marketingowych, w dowolnym momencie może kliknąć link "Anuluj subskrypcję", który znajduje się w dowolnym e-mailu (rezygnacja).

2. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z prawem

Nie udostępniamy danych osobowych innym podmiotom, z wyjątkiem przypadków podanych poniżej:

2.1. Możemy udostępniać dane osobowe Usługodawcom. Zapewniamy określone Usługi i Oprogramowanie za pośrednictwem usługodawców. Możemy udostępniać im dane identyfikacyjne, by realizować zamówienia, dostarczać paczki, wysyłać pocztę lub e-maile, zarządzać konkursami lub loteriami, zarządzać listami klientów, analizować dane, dostarczać pomoc marketingową, przetwarzać karty kredytowe czy inne płatności, obsługiwać witrynę internetową, rozwiązywać problemy i zapewniać obsługę klienta. Udostępnimy dane Usługodawcom, by realizować zadania administracyjne.

2.2. Możemy ujawnić lub udostępnić dane osobowe użytkownika, jeśli Apowersoft będzie do tego zobowiązane w celu spełnienia wszelkich zobowiązań prawnych lub w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa swojej firmy, jej klientów lub innych osób.

2.3. Możemy również przekazywać dane osobowe firmom, które pomagają nam prowadzić naszą działalność, poprzez przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu w wyżej wymienionych celach. Do takich firm należą dostawcy usług przetwarzania płatności, dostawcy usług analizy danych, dostawcy usług monitorowania i zapobiegania oszustwom, dostawcy usług poczty e-mail, media społecznościowe oraz inne platformy marketingowe oraz dostawcy usług.

2.4. Apowersoft może przekazać zebrane dane osobowe odbiorcom, którzy znajdują się poza Unią Europejską, i takie miejsca docelowe mogą nie posiadać przepisów, które chronią dane osobowe użytkownika w zakresie obowiązującym w Unii Europejskiej. Apowersoft zapewnia, że dane osobowe użytkownika przetwarzane przez firmę Apowersoft lub jej dostawców i partnerów działających poza Unią Europejską są przetwarzane w bezpieczny sposób oraz są chronione przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub zniszczeniem, bezprawnym przetwarzaniem oraz przetwarzaniem niezgodnym z celami określonymi w niniejszej polityce prywatności.

2.5. Możemy wykorzystywać narzędzia śledzące firm trzecich (takich jak Adwords, Bing, Bugsplat, Criteo, Disqus, Fabric, Facebook, FireBase, Flurry, Google Analytics, Hotjar, LinkedIn, Pardot, Quora, JPUSH) do śledzenia informacji o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z produków i stron internetowych, takie informacje będą przechowywane na serwerach firm trzecich. Narzędzia śledzące firm trzecich mogą wysyłać raport analizy danych dla wyżej wspomnianego celu Apowersoft.

2.6. Możemy przechowywać zebrane informacje na serwerach dzierżawionych od dostawców usług serwerowych innych firm.

3. Magazynowanie i przechowywanie danych

Kontrola użytkownika. Użytkownik może uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, zmieniać, pobierać i je usuwać, poprzez zalogowanie się na swoje konto Apowersoft i przejście na stronę ustawień swojego konta.

Retention. Gdy użytkownik zarejestruje swoje konto, zachowamy informacje powiązane z kontem użytkownika przez cały okres istnienia tego konta lub do czasu dostarczania przez nas Usług. Jeśli użytkownik usunie swoje konto, natychmiast rozpoczniemy usuwanie tych informacji. Lecz uwaga: (1) usuwanie informacji z naszych serwerów i kopii zapasowej może być opóźnione; oraz (2) możemy zachować te informacje, w celach wypełnienia zobowiązań prawnych, by rozwiązać spory lub egzekwować nasze umowy. Inne informacje zostaną zachowane, do czasu otrzymania prośby o ich usunięcie.

4. Bezpieczeństwo

Zobowiązujemy się chronić przechowywane dane osobowe. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby pomóc w zapobieganiu nieuprawnionemu dostępowi do informacji i zapewnieniu bezpieczeństwa danych. Wymagamy również wdrożenia odpowiednich środków bezpieczeństwa od osób trzecich, którym możemy przekazać dane osobowe. Prosimy osoby trzecie o wypełnienie kwestionariuszy odnośnie bezpieczeństwa danych, tak byśmy mogli być pewni, że dane są bezpieczne.

5. Prawo do kontroli i dostępu do swoich informacji

Użytkownik ma kontrolę nad swoimi danymi osobowymi oraz sposobem ich gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania. Na przykład użytkownik ma prawo do:

5.1. Użytkownik posiada prawo do dostępu i odbioru swoich danych. Użytkownik może pobrać kopie danych z naszej strony internetowej. Może również wysłać do nas prośbę o kopię danych osobowych, które nam przekazał.

5.2. Użytkownik może zmienić lub poprawić swoje dane osobowe. Użytkownik może zarządzać swoim kontem i jego zawartością, a także edytować niektóre szczegóły swojego profilu za pośrednictwem strony ustawień konta.

5.3. Użytkownik może wymazać lub usunąć wszystkie lub niektóre dane z konta Apowersoft. Może usunąć każdy przesłany plik na swoim koncie na stronie "Moje mapy".

5.4. Użytkownik może usunąć całe konto. Użytkownik może usunąć swoje konto Apowersoft, a także wszelkie informacje związane z nim raz na zawsze, za pośrednictwem strony ustawień konta.

5,5. Użytkownik może zrezygnować z naszych biuletynów. Wystarczy kliknąć link "Anuluj subskrypcję" w dowolnym e-mailu marketingowym, aby usunąć swój adres e-mail z naszej listy mailingowej.

5.6 Użytkownik może wycofać każdą zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych, masz prawo do zmiany zdania w dowolnym momencie i wycofania zgody.

5.7 Użytkownik ma prawo do określenia ogólnych lub szczegółowych instrukcji dotyczących przechowywania, usuwania i wykorzystywania swoich danych osobowych po śmierci.

6. Zmiany polityki

Jeżeli będziemy zaangażowani w reorganizację, włączenie, nabycie lub sprzedaż naszych aktywów, twoje dane mogą zostać przekazane jako część tej transakcji. Użytkownik zostanie powiadomiony (na przykład za pośrednictwem wiadomości e-mail, który jest powiązany z kontem użytkownika) o każdej takiej umowie i przedstawimy możliwe wybory.

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejszą Politykę prywatności i umieszczać najnowszą wersję na naszej stronie internetowej. Jeśli zmiana znacząco ograniczy prawa użytkownika, zostanie o tym powiadomiony.

7. Skontaktuj się z nami

Masz pytania lub wątpliwości dotyczące Apowersoft, naszych Usług i prywatności? Skontaktuj się z naszym Specjalistą od Ochrony Danych pod adresem support@apowersoft.com. Jeśli nie będzie w stanie odpowiedzieć na twoje pytanie, masz prawo skontaktować się z lokalnym organem nadzorującym ochronę danych.