Apowersoft Rejestrator Ekranu API

Apowersoft Rejestrator Ekranu Online API opracowany został specjalnie dla potrzeb webmasterów, platform e-learningowych, blogów poświęconych technologii, użytkowników komercyjnych i innych, którzy pragną zapewnić swoim użytkownikom dostęp do usługi rejestrowania ekranu. Aby osadzić interfejs API na stronie, wystarczy wkleić fragment kodu na stronie. W ten sposób dokonać można łatwej integracji rejestratora ekranu ze stroną w celu zapewnienia szybkiego dostępu. Po ukończeniu procesu, użytkownicy mogą natychmiastowo korzystać z funkcji projekcji ekranu w programie Rejestrator Ekranu Online. W celu zapewnienia jak najlepszej jakości świadczonych usług, aplikacja pozostaje w dalszym ciągu rozwijana. Możesz przesłać nam swoje opinie i sugestie, aby ułatwić nam pracę nad udoskonalaniem programu.

Instrukcja obsługi Apowersoft Rejestrator Ekranu API

1. Wybierz przycisk

2. Wpisz tekst przycisku

3. Sprawdź podgląd

Rozpocznij

4. Skopiuj i wklej fragment kodu

Możliwości dostosowania

Nasz interfejs API można także dostosować do konkretnych potrzeb. W przypadku jakichkolwiek zapytań, zapraszamy do kontaktu.

Przegląd funkcji interfejsu API

Interfejs API rejestratora ekranu spełnia praktycznie każdego rodzaju potrzeby związane z nagrywaniem ekranu. Korzystając z programu, możesz łatwo przechwytywać dowolnie wyznaczony obszar ekranu w formie klipu wideo wraz z dźwiękiem systemowym, dźwiękiem z mikrofonu, lub oboma naraz.

Podczas projekcji ekranu z wykorzystaniem interfejsu API, możesz korzystać z wielu przydatnych funkcji tworzenia przypisów, takich jak linie, strzałki, tekst i inne, co pozwala znacznie zwiększyć skuteczność przekazu. Po ukończeniu przechwytywania ekranu, możesz także zapisać utworzone nagranie w jednym z wielu dostępnych formatów wideo lub w formacie GIF.

Dopuszczalny zakres korzystania z Apowersoft Rejestrator Ekranu API

Użytkownicy prywatni: należy zwrócić uwagę, że umowa licencyjna interfejsu API wchodzi w życie wraz z pierwszym uruchomieniem programu. Korzystanie z interfejsu API oznacza bezwarunkową zgodę na stosowanie go wyłącznie do zastosowań niekomercyjnych. Niedozwolone są jakiekolwiek zastosowania związane z reklamą, dystrybucją, przetwarzaniem lub integracją z innymi programami bez uzyskania naszej zgody.

Użytkownicy biznesowi: w przypadku zamierzonych zastosowań interfejsu API dla celów przedsiębiorstwa lub linii produktów dla celów innych niż reklamowe, prosimy o kontakt przez formularz online w celu wynegocjowania odpowiednich warunków licencji biznesowej. Osoby zawierające umowę w imieniu firmy oświadczają, że posiadają wszelkie uprawnienia do związania danego podmiotu umową i przyjmują wszelką odpowiedzialność w przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów.